TOVAR V AKCII

naša cena 20,90 EUR
skladom
naša cena 11,00 EUR
skladom
naša cena 34,90 EUR
skladom

Pri objednávke nad 100 EUR poštovné ZDARMA!

KONTAKTY

G-TRADE, s. r. o.
Úzka ulica 648/26
018 64 Košeca
tel: +908 749 110
info@shopglass.sk

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Zásielkový internetový predaj prostredníctvom domény www.shopglass.sk  sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a je plne podriadený príslušnému dohľadu podľa zák. č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V snahe zabezpečiť našim zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb sme celý proces nakupovania prostredníctvom nášho internetového obchodu zjednodušili, pričom všeobecné obchodné podmienky nakupovania sú zhrnuté do
nasledovných bodov.


Objednávka

Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou, e-mailom, alebo telefonicky.


Potvrdenie objednávky

Po on-line vytvorení objednávky obdržíte správu na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte, kontaktujte nás emailom na info@shopglass.sk alebo telefonicky.


Dodacie podmienky a lehoty

Objednávky vybavujeme okamžite. Doba expedície (čas odo dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje zvyčajne v lehote od 3 do 14 pracovných dní. V prípade neočakávaného meškania Vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s vami na inom možnom postupe tak, aby sme Vám vyhoveli v maximálnej možnej miere. Pri dĺžke expedičnej lehoty je rozhodujúci taktiež druh tovaru (napr. pri niektorých produktoch môže byť dodacia doba dlhšia).

Zákazníkov  kontaktujeme individuálne do 48 hodín od doručenia objednávky o stave a termíne vybavenia objednávky.

 

Objednaný tovar zasielame na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu. Zásielky odosielame  kuriérskou firmou DPD.

Poštovné a balné závisí od váhy a ceny tovaru :

Poštovné

Pri objednávke do 99 € poštovné 4,50 €

pri objednávke nad 100 € hradíme náklady na dopravu my!

Pri osobnom odbere tovaru 1. /len v prípade platby na účet/


Spôsob platby

Zákazník si môže vybrať z týchto spôsobov:

1. Platba na účet - zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky. Pri platbe na účet sa tovar odosiela až po vašej úhrade. Potrebné údaje vám pošleme po prijatí vašej objednávky.

2. Dobierka – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri doručení objednávky.


Pri objednávke nad 70 eur požadujeme vopred uhradiť zálohu 20% z celkovej sumy objednávky prevodom alebo vkladom na účet.

 

Storno objednávky

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na info@shopglass.sk. Do predmetu správy napíšte STORNO. V správe uveďte číslo objednávky, tovar, ktorý chcete stornovať, meno a adresu príjemcu. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, zašleme vám celú čiastku späť na váš účet.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

- e-mailom alebo telefonicky nás kontaktujte

- doručenie písomného odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote na adresu predávajúceho uvedenú nižšie

- tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale

- tovar nesmie byť použitý, poškodený

- tovar musí byť kompletný  spolu s dokladom o kúpe


Tovar odosielajte doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste od spotrebiteľa. Tovar neposielajte na dobierku. Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám bude kúpna cena za tovar vrátená prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu.


V prípade nesplnenia uvedených podmienok budeme odstúpenie od kúpnej zmluvy považovať za neplatné a tovar bude vrátený naspäť kupujúcemu na náklady kupujúceho.


Reklamačný poriadok

Záruka na spotrebný tovar je 24 mesiacov a riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak je na tovare, jeho obale, alebo návode k nemu vyznačená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatní nárok písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo na e-mail info@shopglass.sk. V oznámení o vadách uvedie meno kupujúceho, adresu, e-mail, telefonické spojenie, označenie reklamovaného tovaru, číslo objednávky, dátum nákupu, podrobný popis vady a popis toho, ako ku vade došlo.

Ku kladnému vybaveniu reklamácie je potrebný doklad o kúpe.


V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru bude oprávnená reklamácia riešená výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej ceny. Do zaplatenej ceny sa nezapočítava poštovné hradené pri nákupe tovaru.


Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na opotrebený tovar spôsobený jeho obvyklým užívaním, na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, zanedbanou údržbou alebo užívaním výrobku k inému účelu, ako ku ktorému je určený.

Prevádzkovateľ / Predávajúci: www.shopglass.sk

G-TRADE, s. r. o.

IČO: 47388447

DIČ: 2023850136

OTRhZ